تصویب استاندارد ملی الزامات اتصال مزارع رمز ارز (ماینر) به شبکه برق
استاندارد ملی با عنوان «تجهیزات استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینرها)- حدود انتشار پدیده های کیفیت توان الکتریکی برای فرایند استخراج رمزارز- قسمت 2 :الزامات اتصال مزارع ماینر به شبکه برق » با مشارکت وزارت نیرو و متخصصان و صاحب نظران این حوزه به تصویب رسید. 
 
امتیاز دهی