1400/11/12 سه‌شنبه

تصویب پیش نویس استاندارد ملی گردشگری و خدمات وابسته - الزامات و راهنمایی هایی برای کاهش انتشار کووید -19 در صنعت گردشگریاستاندارد ملی با عنوان «گردشگری و خدمات وابسته - الزامات و راهنمایی هایی برای کاهش انتشار کووید -19 در صنعت گردشگری»  به تصویب رسید.
استاندارد ملی«گردشگری و خدمات وابسته - الزامات و راهنمایی هایی برای کاهش انتشار کووید -19 در صنعت گردشگری» در چهل و هشتمین اجلاسیه کمیته ملی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری  صاحب نظران، کارشناسان و متخصصان کشور به تصویب رسید. ‌هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و توصیه هایی برای واحدهای (تاسیسات) گردشگری به منظور پیشگیری از انتشار ویروس کرونا با هدف حفاظت از سلامت کارکنان این واحدها در مقابل کووید 19 و فراهم آوردن خدمات و محصولات گردشگری ایمن تر برای گردشگران و ساکنان است.
این استاندارد به زودی بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان جهت بهره برداری کاربران و صاحب نظران قرار خواهد گرفت. 
امتیاز دهی